Privacy Policy

Algemeen

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacy verklaring is Bewonder kindercoaching, gevestigd te Hilversum.

Persoonsgegevens

Bewonder kindercoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum en plaats

Adresgegevens

Telefoonnummer en e-mailadres

Gezinssamenstelling

Persoonsgegevens die schriftelijk of mondeling door jou zijn verstrekt

Verwerking persoonsgegevens

Bewonder kindercoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om contact met je op te kunnen nemen bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, nadat je het contactformulier/intakeformulier hebt ingevuld of naar aanleiding van een sessie.

Voor facturatie; het afhandelen van jouw betaling.

Om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om je te informeren over wijzigingen van ten aanzien van diensten en producten.

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens supervisie/intercollegiale toetsing.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bewonder kindercoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en zo lang als wettelijke en fiscaal verplicht.

Persoonsgegevens die zijn ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van een half jaar.

Cliƫntdossiers worden gedurende 20 jaar bewaard, conform artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek.

Filmopnames worden maximaal een half jaar na opname bewaard.

Facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de eisen van de Belastingdienst.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Zonder jouw toestemming deelt Bewonder kindercoaching jouw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Bewonder kindercoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar mirjamschreurs@dnaopleidingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewonder kindercoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mirjamschreurs@dnaopleidingen.nl.